KATILIM ŞARTLARI

KATILIM ŞARTLARI AMAÇ Başvuru sahiplerimizin desteği ile; değişen koşullara geleneksel yöntemler yerine yenilikçi çözümler sunmaya teşvik etmek, özgün projelere zemin hazırlamak ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmektir. Değerlendirmede projelerin yenilikçi, eğitici / öğretici, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması esastır. Bi’ App Yaz, Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama teması ile ulusal ve uluslararası başvurular kabul edilir. KONU Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama KİMLER KATILABİLİR Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama Projesi olan bireysel veya ekip halinde başvuru sahipleri katılım sağlayabilir. KATILIM; Katılım ücretsizdir. Başvuruları sadece http://biappyaz.com.tr adresinden kabul edilecektir. Sunulan Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama projeleri kopyalanmamış olup, kişiye özgün olmalıdır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projelerin tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Yarışmada dereceye giren yenilikçi yönü olan mobil uygulamalar; yayınlanması, sergilenmesi, herhangi bir mecrada kullanılması ve uygulanması halinde Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ayrıca telif ücreti ödemeyecektir. Tüm haklar başvuru sahibine aittir ve mobil uygulama projesinin hakları Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ile paylaşabilir. Sunulan Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama projelerin telif haklarıyla ilgili çıkabilecek itilaflarından katılımcı sorumludur. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. bu konuda herhangi bir yükümlülüğü kabul etmez. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yapan kişilere yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. • Başvurular tamamlanmış uygulamalar üzerinden değerlendirilecektir. • Sadece Flutter ve Unity dillerinde yazılan projeler değerlendirmeye alınacaktır. • Son değerlendirme jüriye yapılacak sunumda olacak olup, katılımcı(ların) yazdıkları Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama ile ilan edilecek zaman ve saatte duyurulacak yerde bulunmaları gerekmektedir. • Uygulama sahipleri 2 yıl boyunca marketlerde ve/veya uygulama üzerinde yapılacak olan güncelleme ve revizelerden sorumludur. BAŞVURU ESASLARI Başvurusunun tamamlanması için “Bi' App Yaz Başvuru Formu”nda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Projenin Korunması ve Fikri Haklar; Projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali fikri haklar başvuru sahibine ait olmakla birlikte, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. hayata geçirilmesinde paydaş olabilir. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., “Bi' App Yaz” formunu doldurarak bize ulaşan tüm projeleri bir kitapçıkta toplayarak basılı ve online ortamlarda paylaşma hakkına sahiptir. Bu kitapçık, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından uygun bulunan kurumlarla veya kamuoyu ile paylaşabilir. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., başvuran projeler arasından uygun gördüğü projeyi başvuru sahibiyle birlikte hayata geçirme hakkını saklı tutar. Başvuru formunu dolduran tüm proje sahipleri bu şartları ve Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ayrı bir bedel talep etmemeyi kabul etmiş sayılır. Başvuru sahiplerinin kişisel ve proje uygulamaları sırasında çekilen tüm sosyal medya, web sitesi gibi mecralarda kullanılan fotoğraf video gibi görsel içeriklerin her türlü kullanım hakkı Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne aittir. Yarışmada son katılım tarihine bir gün kalıncaya kadar Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde, http://biappyaz.com.tr ‘ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir. ORGANİZASYON • Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı proje paydaşıdır. TAKVİM Son teslim tarihi olan 15 Kasım’a kadar yazılan mobil uygulamaların yazım sürecinin tamamlanıp, http://biappyaz.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Flutter ve Unity dillerinde yazılan Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama projeleri dosya halinde sisteme girilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır. İsteyen katılımcılar video, sunum vb. belgeleri de başvuru sistemi üzerinden gönderebilecektir. Yarışmaya katılan uygulama projeleri ilan edilecek yer, zaman ve saatte bir sunum eşliğinde jüri tarafından elemeye tabii tutulacaktır. Katılımcı(ların) başvuruların geçerli olması için; ilan edilecek yer, zaman ve saatte jüri sunumunda bulunmaları gerekmektedir. Aksi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Finale kalan Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama projeleri içerisinden seçilen ve dereceye girenler kurulca belirlenecek tarihte açıklanacaktır. ÖDÜLLER Ödüllerde değişiklik yapma hakkı Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne aittir. 1. mobil uygulamaya 3000 TL 2. mobil uygulamaya 2000 TL 3. mobil uygulamaya 1000 TL para ödülü verilecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda uygulanacak 3 Eğitici / Öğretici Mobil Oyun Uygulama Projesine; 1 yıl boyunca Mentor, Eğitmen, Network desteği, 2 yıl boyunca uygulama marketlerinde yayınlanma desteği, 2 yıl boyunca uygulama reklam kârının (AdWords vb. giderleri harici) %90’ı yarışmayı kazanan ve yazdığı Eğitici/Öğretici Mobil Oyun Uygulaması hayata geçen proje sahibine/ekibine verilecektir. İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon: 0 (342) 211 12 00 ? E-mail: info@gaziantepbilisim.com.tr Sosyal medya hesapları: @gantepbilisim (facebook, twitter, instagram) Adres: Gazi, Uzay Parkı, Zübeyde Hanım Blv., 27060 Şehitkamil/Gaziantep TAAHHÜTNAME Ön başvuru yaptığım projeme ilişkin olarak; başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından projemin ilgili kurumlara sunulmasının geciktirilmesinden kaynaklanan hak kayıplarından dolayı Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı, projenin başvuru değerlendirme ve izleme dâhil tüm süreçlerinde, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ile yapılan her türlü başvuru, iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı, projem ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, her türlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin elektronik ortam koruması dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ettiğimi, projenin başvuru değerlendirme ve izleme dâhil tüm süreçlerinde Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne, http://biappyaz.com.tr adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi, proje başvuru metninde belirtilen uygulayıcı kuruluş olarak Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne yaptığım ön başvurum sonucunda, projemin seçtiğim uygulayıcı kuruluş olan Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ile paylaşmamın sonuçlarından Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ni sorumlu tutmayacağımı, mobil uygulama ve proje süresince hazırlayacağım proje/iş planı ile ilgili Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi, projemin ve iş planımın değerlendirilmesinde Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından görevli izleyici ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ni sorumlu tutmayacağımı, iş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’den yazılı izin almaksızın Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’ne ait herhangi bir görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı, İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu, Başvuru yaptığım proje/iş planının katılım şartlarını kaybedilmesi ve/veya değişiklik olması halinde 7 gün içinde Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'ne bildireceğimi Gayrikabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim. Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim. Taahhütname içeriğini okudum anladım ve kabul ediyorum. * KVKK Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası Aşağıdaki bilgiler Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin, size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için veya bize kişisel bilgilerinizi vermeyi tercih ettiğinizde, kişisel bilgilerinizi ne şekilde topladığını ve kullanabileceğini açıklamaktadır. Bilgi Toplama Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. gizliliğinize tamamen saygı duymaktadır ve kişisel bilgilerinizi korumak için elinden gelen çabayı sarf edecektir. Genel olarak, bu web sitesine göz atmanız sırasında herhangi bir kişisel bilgi vermeniz gerekmeyecektir. Çevrimiçi varlığımızın verimliliğini ölçmek amacıyla, bu web sitesindeki bazı sayfalar, bir sitenin kullanıcının (ziyaretçinin) sabit diskine veya tarayıcısına daha fazla işlevsellik sağlamak veya site kullanımını izlemek için aktardığı küçük metin dosyaları olan çerezler içerebilir. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., IP adresinizi sıralı kaydetmek, sitemizle ilgilenen yol kullanıcılarını belirlemek ve sitemizi tekrar kullanan kullanıcıları tespit etmek için çerezler kullanabilir, ancak IP adresiniz ile kişisel bilgileriniz arasında bir bağlantı kurmuyoruz. Çerez almak istemiyorsanız veya yerleştirildiğinde size bilgi verilmesini istiyorsanız, web tarayıcınızı -izin verdiği takdirde-; bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Belirli amaçlar doğrultusunda kayıt veya formları gönüllü olarak doldurmak üzere e-bilgileri okumak için Kimlik no, adınız, kimlik bilgileriniz, doğum tarihiniz, iletişim bilgileri, istenilen hizmet veya bilgiler ve diğer benzer kişisel bilgilerinizi sağladığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin kullanımını anladığınız ve kabul ettiğiniz ve Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin kişisel bilgilerinizi belirli amaçlar için kullanabilmesini onayladığınız varsayılacaktır. Toplanan Bilgilerin Kullanımı Kişisel bilgileriniz sadece Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin: belirli belgelere ve/veya hizmetlere yönelik taleplerinizi karşılamak, istenen bilgileri göndermek, bir başvuruyu işleme koymak, bir işlemi yürütme gibi iş amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bununla birlikte, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını yasal yetkililere, kolluk kuvvetlerine ve devlet görevlilerine talep edildiği takdirde sağlayabilir ve Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını, Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'ni ve halkı korumak için makul şekilde gerekli gördüğünde, son derece kısıtlı bir alıcı kapsamı içinde açıklayabilir. Kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, bu tür olayların meydana gelebilmesini önceden görmüş ve kabul etmiş sayılacaksınız. Bilgilerinizin Üçüncü Taraflara Açıklanması Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin web sitesi üçüncü tarafların web sitelerine veya web adreslerine çok sayıda bağlantı içermektedir; Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. kişisel bilgilerinizi söz konusu üçüncü taraflara açıklamayacak ve üçüncü tarafların gizlilik politikaları nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., hizmetlere yönelik taleplerinizi daha iyi şekilde yerine getirebilmek için kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Elbette Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. kişisel bilgilerinizi sadece sizin rızanızla paylaşacaktır. Bilgilerinizin Güvenliği Çocukların Kişisel Gizliliğini Destekleme Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 13 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgiler toplamaz veya onlara kişisel bilgileri için talepler göndermez. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni Değerli Ziyaretçimiz, Öncelikle başvurumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. Başvuru için kayıt yaptırmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz. Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz ve adres bilgilerinizi Talep, istek, öneri, şikâyet vs. yaptırmanız sırasında kayıt formu vasıtasıyla otomatik olarak elde edilmekte ve işlenmektedir. Başvuru sırasında fotoğraf gönderilmesi halinde, görsel kayıtlarınız (fotoğraflarınız) da işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin bir bölümü hizmet talebinizi işleme almak ve etkinlik yönetimi amacıyla ilgili birimlerimize ve etkinlik hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Başvuru kayıt formu ile elde edilen kişisel verileriniz, operasyonel ve hizmetlerin karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. bünyesindeki sunuculara aktarılmakta ve bünyesinde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinizin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, İşbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz için bize info@gaziantepbilisim.com.tr veya https://gaziantepbilisim.com.tr/iletisim aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tarafınıza otuz günü aşmamak kaydıyla mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Gaziantep Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.